Menu

IshøjPortal

Din lokale indgang til nettet

Lokalarkiv

Ishøj Lokalhistorisk Arkiv 
Bredekærgård
Tranegilde Bygade 4, 2635 Ishøj
Tlf.: 4354 6475
www.ishoejlokalhistorisk.dk/lokalarkivet
Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening 
Tranegilde Bygade 4, 2635 Ishøj

Publikationer 
Arkæologiske fund.
Ishøj kommunes vejnavne. 
Thorslunde-Ishøj præster.  
www.ishoejlokalhistorisk.dk ... 

Luftfotos

Danmark set fra luften 
www5.kb.dk/danmarksetfraluften ... 

Historie

Ishøj Kommune 
Ishøj Kommune  har eksisteret i sin nuværende udstrækning siden kommunestyrets indførelse i 1842.
Ved sin oprettelse bar den navnene på de to sogne, Torslunde og Ishøj, altså Torslunde-Ishøj Kommune. Dette navn bar den frem til 1975, fem år efter kommunalreformen i 1970. Før denne reform lå kommunen i Smørum Herred i Københavns Amt.
www.wikipedia.org/wiki/Ishøj_Kommune

Ishøj by

Ishøj havde 20.826 indbyggere i 2020. 
Navnet Ishøj kommer af î, oldnordisk ýr, der betegner træet taks.
Ishøj var oprindeligt en landsby. I 1682 bestod landsbyen af 20 gårde og 14 huse uden jord.

Køge Bugt-planen 
I forbindelse med Københavns store befolkningsvækst efter den 2. verdenskrig blev kystområdet ved Ishøj inddraget. I 1953 blev Ishøj omfattet af byudviklingsplan nr. 3 for Københavns-egnens byudviklingsområde.
www.wikipedia.org/wiki/Ishøj

Historienyt DK