Menu

IshøjPortal

Din lokale indgang til nettet

Kirke kalender

Gudstjenester 
www.kultunaut.dk ...   
www.facebook.com ... 

Sogn og Provsti

Ishøj Sogn 
www.sogn.dk/ishoej
Høje Taastrup Provsti 
www.hoejetaastrupprovsti.dk
Kort til kirken 
www.korttilkirken.dk ... 

Kirke links

Kirkeministeriet
www.km.dk
Personregistrering
www.personregistrering.dk
Kirke.dk - arbejder med kirkeliv
www.kirke.dk

Folkekirken
www.folkekirken.dk
Stift
Folkekirken er inddelt i 10 stifter.
www.da.wikipedia.org/wiki/Stift
Danske Provsti
Om de 107 provstier i folkekirken. 
www.provsti.dk
www.da.wikipedia.org/wiki/Provsti
​Sogn.dk
www.sogn.dk
www.da.wikipedia.org/wiki/Sogn
Menighedsråd 
www.menighedsraad.dk
Kirker og miljø 
www.gronkirke.dk
Sjælesorg.nu
Folkekirkens tilbud om en fortrolig samtale
www.sjaelesorg.nu
Vejkirker og andre åbne kirker
Brochure for hhv. Jylland og Øerne
www.vejkirker.dk
Danske Folkekirker
www.korttilkirken.dk
Find gravsted
www.findgravsted.dk
Kirkebøger
www.danishfamilysearch.dk
Kirkehistorie
www.kirkehistorie.dk
Kirkestatistik
www.dst.dk/da/Statistik ...
www.statistikbanken.dk/KM1
Stifter, provstier og sogne
www.retsinformation.dk ... 

Kirker i Ishøj

Ishøj Kirke
Ishøj Bygade 83A, 2635 Ishøj
Vejleå Kirke og Ishøj Kirke
www.ishoejkirker.kw01.net/Kirkerne ... 
www.wikipedia.org/wiki/Ishøj_Kirke

Vejleå Kirke
Ishøj Boulevard 1, Ishøj
www.ishoejkirker.kw01.net/Kirkerne ... 

Torslunde Kirke
Torslunde Bygade 45, Ishøj
www.torslundesognogkirke.dk
www.wikipedia.org ... 

Kirkenyt DK

Kristeligt Dagblad